Consumentenbond klaagt Facebook aan

De Nederlandse Consumentenbond is bezig een rechtszaak aan te spannen tegen social media gigant Facebook. De Consumentenbond wil compensatie voor de privacyschendingen van Facebook. Het onderzoek loopt al sinds 2015 en Nederlandse gebruikers kunnen zich via de website van de Consumentenbond aanmelden als belanghebbenden voor compensatie.

Aanmelden kan nog steeds: https://www.consumentenbond.nl/acties/facebook/aanmelden

CONSUMENTENBOND STELT FACEBOOK AANSPRAKELIJK

Volgens de Consumentenbond overtreed Facebook de privacy door het verkopen van gegevens van de gebruikers. Facebook zou meer gegevens doorspelen aan adverteerders dan in de gebruikersovereenkomst vermeld staat waardoor gebruikers van Facebook geen toestemming verlenen. Het verdienmodel van Facebook bestaat uit het generen van inkomsten uit advertenties. De advertenties worden aan de gebruiker gepresenteerd op basis van persoonlijke voorkeuren en eigenschappen. Facebook analyseert het persoonlijke profiel van gebruikers en volgt gebruikers middels cookies via andere internetlinks en apps die niet altijd zichtbaar voor de consument verbonden zijn aan Facebook.

ONDERZOEK AUTORITEIT PERSOONSGEGEVENS

Uit onderzoek van het AP blijkt dat Facebook niet alle informatie rondom privacy aan de gebruikt heeft verstrekt waarmee Facebook winsten genereerden die in strijd zijn met de privacy wet. Informatie die gebruikers delen voor een beperkt publiek of afschermen van anderen en op het Facebook profiel op ‘privé’ zetten, werd door Facebook alsnog gedeeld met derden. Facebook wilde in 2015 geen duidelijkheid verschaffen over wie er gebruik maakte van deze privé gegevens van gebruikers.

HOE DE ZAAK ERVOOR STAAT

De consumentenbond heeft via mail een update gestuurd rondom de zaak aan alle mensen die zich hebben aangemeld deze zaak te steunen en als belanghebbende. Daarin vermeld de Consumentenbond het volgende:

‘Facebook probeert de rechtszaak te vertragen met vragen over de procedure. Maar wij laten ons, uiteraard, niet uit het veld slaan. Facebook beweert bijvoorbeeld dat de zaak bij de Ierse rechtbank thuishoort en niet in Nederland. Ook moet de rechtbank beslissen of DPS de juiste partij is om, gesteund door de Consumentenbond, deze zaak te starten. Op 1 april 2021 vindt het mondeling pleidooi plaats bij de rechtbank in Amsterdam. De rechtbank doet daarna een uitspraak. Als de rechtbank het met ons eens is, zal daarna het inhoudelijke debat over de privacyschendingen van Facebook beginnen. De dagvaarding is al eerder uitgestuurd en Facebook heeft op 26 augustus een eerste schriftelijk antwoord ingediend. Op 25 november zal de Data Privacy Stichting (DPS) in samenwerking met de Consumentenbond een schriftelijke reactie indienen.

De onderwerpen waarover in deze fase gesproken wordt, zijn erg technisch. Facebook heeft onder andere vragen gesteld over de procedure. Facebook vraagt zich het volgende af:

–  of DPS de juiste partij is om deze procedure te voeren (‘ontvankelijk is’)
–  of de Nederlandse rechter mag oordelen (‘rechtsmacht heeft’)
–  of Nederlands recht geldt (‘toepasselijk recht’)

Uiteraard moeten deze vragen met een ‘ja’ worden beantwoord, maar Facebook verzet zich met alle technische middelen zodat dit debat eerst moet plaatsvinden.

FACEBOOK SLUIT KANTOREN IN IERLAND

In december 2020 heeft Facebook een aantal kantoren gesloten in Ierland. De Ierse kantoren waren op papier eigenaar van een groot deel van het intellectuele eigendom van Facebook. De Amerikaanse tak van het bedrijf betaalde licentiegeld aan deze kantoren, waardoor de winst op het hoofdkantoor lager werd en minder werd belast. Uit documenten blijkt dat Facebook op die manier 101 miljoen dollar (ongeveer 82 miljoen euro) aan belasting betaalde in 2018, op een bedrag van 15 miljard dollar (ruim 12 miljard euro). Cijfers over 2019 en 2020 zijn niet vrijgegeven. Door het sluiten van de kantoren lijkt een einde te komen aan die belastingconstructie. Volgens een woordvoerder van het bedrijf ligt het intellectuele eigendom weer bij het hoofdkantoor in Californië. Bron: The Times.