Internet bank Moneyou valt om. ( ABN AMRO ) De bank is niet rendabel.

Moneyou is van plan haar activiteiten te stoppen.
De spaarrente is al langere tijd erg laag en economische voorspelingen laten zien dat dit in de nabije toekomst niet zal veranderen.


De website van moneyou zegt hierover het volgende:


Moneyou richt zich voornamelijk op het bedienen van spaarklanten. Met het stopzetten van alle activiteiten van Moneyou in Nederland en Duitsland, wil ABN AMRO het hoofd bieden aan het aanhoudend lage renteklimaat. 
De verwachting is dat Moneyou in de eerste helft van 2021 haar activiteiten zal afbouwen en dat we de gebruiksmogelijkheden van de spaarproducten vanaf dat moment zullen beperken. Aldus de website van Moneyou.

Op de vraag of meer banken in Nederland wijzigingen aan zullen gaan brengen in hun spaarrekening ten gevolge van de lage rente kon Moneyou geen antwoord geven. Het is voor banken steeds minder rendabel ( grote ) spaartegoeden te stallen op spaarrekenigen. Een situatie dat voor klanten kan leiden tot het moeten betalen om het spaargeld bij de bank in bewaring te laten staan op een rekening in plaats van rente ontvangen op het spaarbederag. Dit is al het geval bij ING vanaf een spaarsaldo van meer dan 250.000 euro. Een teken dat het met de bank zelf economisch niet goed gaat en dat hebben we eerder gezien toen

er banken vielen in de wereldwijde bankencrisis van 2012. Moneyou trekt de stekker eruit met oog op de toekomst.

Moneyou neemt geen nieuwe klanten meer aan en houdt huidige rekeninghouders op de hoogte van de afwikkeling van hun geldzaken en accounts. Hypotheken worden op naar verluid overgenomen door ABN AMRO.

bron: moneyou.nl