Rommelen met roddelen..

Een bakje bijklets doen met collega’s of vriend(inn)en en de dingen van het dagelijks leven bespreken. Zo bouw je contact op met de anderen op. Een mening geven geeft de ander inzicht in wie jij bent en wat je normen en waarden zijn. Anders is het als je door het verspreiden je mening overgaat naar roddels en iemand in een kwaad daglicht probeert te stellen of zelf het slachtoffer bent van roddels. Bijvoorbeeld op het werk.

‘Achter iemand om kwaad spreken over diegene’ dat is de omschrijving van roddelen in de Dikke Van Dale. Iedereen maakt zich weleens schuldig aan roddelen. Hoe vaak kun jij jezelf betrappen op het bespreken van iemand of iemands gedrag met een collega of vriendin? Je neemt die persoon, de eigenschappen of manier van handelen, dan als het ware als onderwerp van gesprek. Niets mis mee als het hier bij blijft.

SOCIAAL GLIJMIDDEL

Roddelen is een sociaal glijmiddel. Het is niet altijd negatief. Het houdt ons ook op de hoogte van elkaar. Wist je dat Jan gaat scheiden van Truus? Heb je gehoord dat Katrien in het ziekenhuis ligt? Het kan aanzetten tot positieve acties. Bijvoorbeeld een kaartje sturen naar Katrien of Jan vragen hoe het nu met hem gaat.

GEBREK AAN TACT OF GEBREK AAN RUST?

Anders wordt het als je bepaalde informatie over iemand niet alleen bespreekt, maar er daarnaast voor kiest om de persoon schade toe te brengen. Geen tact hebben, iets eruit flappen kan incidenteel gebeuren maar is niet erg sjiek als het vast onderdeel wordt van hoe je met mensen praat en omgaat. Niet langer gaat het dan om een eenmalige uiting, maar spelen er andere gevoelens mee, of een bepaalde mate van grenzeloosheid die meer over de roddelaar zeggen dan het lijdend onderwerp van gesprek. Het is soms een middel van een roddelaar zich te verzekeren van een plek in een groep. Roddelen maakt serotonine aan in de hersenen en als anderen meedoen versterkt het de onderlingen connectie. Er valt dus veel te winnen door te roddelen en oordelen. Op welke wijze de roddelaar “wint” en ten kostte van wie, kan ook averechts werken. Roddelen is spannend maar geeft ook spanningen. Iets bespreken is iets anders dan een mening als waarheid verkondigen. Dat lijkt meer op controle willen hebben. Hoe vaak is het echt nodig gesprekken met anderen met de saus van een oordeel te overgieten? Is van je laten horen en “zeggen wat je denkt” of “alles weten over anderen” misschien een manier om te overschreeuwen dat diegene zelf niet over het hoofd gezien wilt worden? De grootste spanningen zitten vaak in diegene die letterlijk ten kostte van iemand anders iets te zeggen hebben. Mannen roddelen onderling ook, net als vrouwen, geslacht heeft er minder mee te maken dan de positie die de roddelaar zoekt, vaak binnen een groep.

KWETSBAAR

Een roddel bevat vaak verkeerde, halve of zeer persoonlijke informatie. Zeker bij mondelinge verspreiding kan een simpele opmerking aan het einde van de dag uitgegroeid zijn tot een op niets gebaseerd verhaal. Bewust of onbewust heb je de persoon in kwestie in een kwaad daglicht gesteld. Er is niet altijd sprake van kwade intentie. Soms is een excuses aanbieden voor wat je hebt gezegd een manier om wat van het kwaad ongedaan te maken. Een roddel kan al snel ervaren worden als een persoonlijke aanval en kan het pijnlijk zijn. Het is moedig als de roddelaar dat durft te erkennen en behalve een ander te kwetsen zichzelf ook kwetsbaar kan opstellen. En dat kan ook toegeven zijn dat het niet klikt zonder verdere kwade wil.

WAT KAN JE DOEN?

Probeer het te relativeren. Al valt dat soms niet mee als het je echt persoonlijk heeft geraakt. Je kunt het vergelijken met pestgedrag en misschien is het beter om met mensen die je positiever tegemoet komen om te gaan. Gebeurd het op het werk dat er geroddeld wordt blijf dan vooral wel gewoon je werk doen en praat er met iemand over die je vertrouwt en je helpt relativeren.

EEN RODDEL ONTKRACHTEN?

Vaak kan je een roddel niet ontkrachten, je verdedigen of uitleg willen geven over hoe iets dan wel zit wordt niet altijd meer gehoord want een roddel tast al snel iemands geloofwaardigheid aan. Maar je kunt de roddel wel minder kracht geven door er zelf luchtig op te reageren of wanneer het echt een grens overschrijd de roddelaar aan te spreken op de misinformatie die de roddelaar zelf eigenlijk ook in een kwaad daglicht zet. Probeer de roddel te ontkrachten, maar besteedt er niet te veel aandacht aan. Dit maakt het alleen maar meer onderwerp van gesprek. Het is onnodig drama aan jou de keuze of je daar aan mee wilt doen.

Blijft het niet bij een eenmalige actie, kaart het dan aan bij jouw leidinggevende of bij een vertrouwenspersoon op het werk. Merk je dat je er persoonlijk last van hebt, houdt het niet voor je, maar ventileer het. Wordt een vriend of vriendin van jou door iemand anders in je vriendenkring onnodig kwetsend besproken neem het dan eens voor diegene op.

Roddels gaan de wereld nooit helemaal uit maar als je er liever niet te veel mee wilt, zorg dan dat je eigen wereld gevuld is met mensen die met jou in gesprek gaan in plaats van over jou (heen) in gesprek gaan.