Vestia overweegt op te splitsen vanwege langlopende schulden.

Woningcorporatie Vestia bekijkt de mogelijkheden zich opsplitsen om uit de financiële problemen te komen. . Vestia wil verder in drie kleine organisaties: één voor Delft en Zoetermeer, één voor Den Haag en één voor Rotterdam. De woningcorporatie met zestigduizend huizen kampt met hoge schulden.

Een Vestia-medewerker deed in het verleden risicovolle beleggingen, bij onder meer Deutsche Bank. Hij kocht zogeheten derivaten met geld van Vestia. Vestia ging in 2012 tijdens de wereldwijde financiële crisis zwaar het schip in door de derivaten. De schade was miljarden euro’s. Vestia kwam aan de rand van de afgrond te staan en moest overeind worden gehouden door andere woningcorporaties. Vestia was destijds de grootste woningcorporatie van Nederland.
De corporatiesector hielp Vestia financieel en Vestia kocht de derivaten af, maar kreeg daar leningen voor terug met een relatief hoge rente. Geld kan je maar één keer uitgeven, dus onderhoud aan woningen en de verduurzaming daarvan is in de jaren daarna in de knel gekomen. 

Volgens Vestia-bestuurder Arjan Schakenbos kan de woningcorporatie momenteel te weinig betekenen voor huurders door de hoge schuldenlasten van Vestia zelf.

Vestia vraagt nu wederom om hulp en doet dat door bij de woningcorporatiesector aan te kloppen en bij het Rijk voor steun. Ook wil de corporatie haar leningen met een hoge rente ruilen met die van andere corporaties, tegen een lagere rente. De andere corporaties moeten daar dan wel mee instemmen. Om ervoor te zorgen dat de problemen bij Vestia niet ook tot problemen leiden bij andere corporaties, is de opsplitsing voorgesteld.

Het FD meldt dat de opsplitsing niet het idee van Vestia zelf was, maar een voorwaarde voor hulp. Wat het voor het personeel gaat betekenen, is nog onduidelijk. De Rotterdamse tak telt zo’n 27 duizend woningen.

Bron: https://fd.nl/ondernemen/1370444/derivatendrama-dwingt-vestia-tot-splitsing