Overheid verplicht gemeenten via taakstelling statushouders huisvesting te bieden.

Via Woonnet-Rijnmond kunnen mensen die op zoek zijn naar een huurwoning van verschillende woningcorporaties die actief zijn binnen de regio. De woningbouwverenigingen werken samen met gemeenten om de taakstelling om urgenten met een andere achtergrond voorrang te geven. Die taakstelling is een verplichting die vanuit de overheid wordt opgelegd.

Urgentie krijgen is niet makkelijk en aanvragen worden vaker afgewezen dan toegewezen. Dat lijdt soms tot schrijnende situaties. Toch geeft de Nederlandse regering urgentie aan sociaal zwakkere doelgroepen, zoals ex gedetineerden, GGZ patiënten en statushouders.

Regelmatig is over de laatste groep veel verontwaardiging te horen in de maatschappij omdat burgers die zelf in een noodsituatie zitten qua huisvesting vaak geen urgentie krijgen. Opvallend aan de aanvraag voor urgentie is dat er maar 1 geldige reden in overweging kan worden genomen terwijl er vaak meerdere redenen zijn die een woningzoekende in een noodsituatie brengt. Zo is het voor mensen met kinderen na een scheiding niet zonder meer mogelijk urgentie te krijgen. Op het aanvraag formulier van de gemeente Hellevoetsluis staat bij de toelichting: Bij vraag 4.1 tot en met 4.9 kunt u slechts 1 reden aankruisen om in aanmerking te komen voor urgentie.

Zie hier het Urgentie aanvraag formulier van de gemeente Hellevoetsluis:

( Kopieer de URL en plak deze in uw browser )

file:///home/chronos/u-862b6a1a1a5318823269396ad594612d13feedf0/MyFiles/Downloads/Urgentie,%20aanvraagformulier%202021.pdf

Via inschrijftijd, loting en direct beschikbaar komen woningzoekenden die zich hebben ingeschreven bij de website van Woonnet-Rijnmond aan de beurt. Maar de gemeente en woningbouwverenigingen geven naar eigen inzicht verplicht voorrang aan bepaalde doelgroepen. Dit kunnen zij doen middels maatwerk waarvan de Rotterdam wet een voorbeeld is. In het aanbod proberen woningcorporaties zoveel mogelijk rekening te houden met een gelijke verdeling tussen urgenten vanuit de taakstelling en andere urgenten als ook starters en doorstromers. Zie hier een bijlage uit de Rotterdam wet:

Klik om toegang te krijgen tot 20190214_instructie_rotterdamwet_artikel9.pdf

Bij de rijksoverheid kunt u meekijken hoe deze taakstelling verloopt en kan elke burger inzien hoe deze taakstelling elk half jaar bij de gemeente wordt gelegd en de verantwoording over het wegwerken van deze cijfers. De cijfers in de tabellen geven personen of huishoudens weer.

De op 5 november verzonden brief aan gemeentes over de verwachtingen voor het eerste half jaar van 2021:

( Kopieer de URL en plak deze in uw browser )

file:///home/chronos/u-862b6a1a1a5318823269396ad594612d13feedf0/MyFiles/Downloads/Taakstelling+huisvesting+vergunninghouders+eerste+helft+2021.pdf