Voorlopig nog geen recreatie in plas van Heenvliet.

Expertmeeting plas van Heenvliet geeft inzicht en openheid van zaken.

Vanavond vond de expertmeeting plaats van de gemeente Brielle over ‘de plas van Heenvliet. De plas ligt aan de rand van Zwartewaal. 

Aanwezig waren 53 geïnteresseerden die allen gelegenheid kregen vragen te stellen. Aan het woord kwamen behalve bewoners ook vertegenwoordigers van het RIVM, DCMR, Gemeente Brielle, GGD, de Aannemerscombinatie, Waterschap Hollandse Delta. Ook vragen vanuit de dorpsraad van Zwartewaal en watersportvereniging werden gesteld.

De opname van de expertmeeting is vrij toegankelijk te bekijken op de website van de gemeente Brielle. www.briellle.nl/plasvanheenviet. Op vrijdag 4 december staan ook alle gestelde vragen met de antwoorden op de site. 

De plas van Heenvliet aan het dorp Zwartewaal

BODEMONDERZOEK 

De plas is ontstaan vanuit zandwinning dat nodig was voor de aanleg van infrastructuur in de omgeving en Rotterdam. Om de locatie een nieuwe bestemming te geven wordt aan een recreatiegebied gedacht. Echter is een deel van de oever opgehoogd met thermisch gereinigde grond. Dit betekend dat de grond vervuild is geweest en gereinigd is. Het RIVM heeft in opdracht van DCMR milieudienst Rijnmond onderzoek gedaan of er stoffen vrijkomen en of dit gevolgen heeft en gezondheidsrisico’s meebrengt voor recreanten en milieu. Uit het onderzoekt blijkt dat er inderdaad stoffen zijn vrijgekomen in het grondwater vanuit de thermisch gereinigde grond.  Deze stoffen hebben lokaal een klein effect op planten en dieren in de bodem.

VERVUILDE THERMISCH GEREINIGDE GROND ONDER CONTROLE

Er wordt vanuit gegaan dat mensen niet in direct contact komen met deze stoffen en levert onder deze aanname geen gevaar op. De kwaliteit van het oppervlaktewater bleek echter ook effect te hebben op planten en dieren die daarin leven. Het rapport van het RIVM stelt dat de thermisch gereinigde grond nog geen invloed heeft op het oppervlaktewater maar dat het water wel invloed heeft op plant en dier die in het water leven. Dat klinkt tegenstrijdig en baart bewoners van Zwartewaal zorgen. Er zijn ook een concentratie PCB aangetroffen in het water. De thermisch gereinigde grond heeft op een drietal waarden hoger dan gewenst gescoord en is daarom door het ministerie van volksgezondheid onderzocht op de normering voor het certificaat dat TGG na keuring krijgt. Deze certificering bleek landelijk niet op orde, dat had te maken met de samenstelling van thermisch gereinigd grond en staat inmiddels onder controle. De aannemerscombinatie, die werkzaam zijn op het terrein hebben zich achter dat onderzoek geschaard. DCMR besprak met de gemeente Brielle en het Waterschap Hollandse Delta dat zij een onafhankelijk onderzoek wilden uitvoeren en daarmee kwam het RIVM in beeld. Het RIVM stelde ook de verhoogde waardes vast en sluit in overleg met de GGD een gevaar voor de volksgezondheid uit. Wethouder André Schoon van gemeente Brielle geeft aan dat open communicatie en openheid van zaken belangrijk is alsmede het gevoel van veiligheid voor de mensen in Zwartewaal. “Het is hun woon en leefgebied.”

De gemeente overweegt een extra afdeklaag op de TGG te storten zodat de stoffen uit de TGG het oppervlaktewater niet zullen bereiken. Het RIVM houdt vinger aan de pols door te blijven controleren en de stabiliteit van de waardes in het water te behouden. 

PCB IN HET WATER

Volgens de Europese commissie is polychlorinated biphenyls een chemical dat niet detecteerbaar is voor het blote oog en vaak teruggevonden wordt in het gebruik van elektrisch en hydraulisch materiaal. Het gebruik van PCB is gekoppeld aan een sterke regulatie eis omdat het in hoge doseringen giftig is. PCB’s worden geclassificeerd als kankerverwekkende stoffen en kunnen een breed spectrum van schadelijke effecten hebben op mens en dier, zoals; reproductietoxiciteit, teratogeniteit en immunotoxiciteit. Wat in het gunstigste geval betekent dat het allergische reacties kan veroorzaken.  Johan Vermeule van Waterschap Hollandse Delta zegt over de PCB’s; “Het is een landelijk probleem maar in de plas van Heenvliet niet boven de norm aanwezig van wat we elders in Nederland ook aantreffen. Vissen die langdurig in het water leven slaan PCB’s op in hun vet, daardoor zijn ze voor de mensen niet geschikt voor consumptie. Wanneer je incidenteel van het water gebruikt maakt, zoals bijvoorbeeld bij zwemactiviteiten vormen de PCB’s geen gevaar voor de gezondheid.  Het RIVM adviseert, omdat dat de aanwezigheid van PCB genoemd is, ook daarom de komende jaren het oppervlaktewater en het grondwater door middel van metingen in de gaten te blijven houden.

RECREATIEGEBIED? 

Er is nog geen duidelijke datum genoemd voor wanneer de plas van Heenvliet een recreatiegebied zal worden. Wel houdt de gemeente Brielle de dorpsraad van Zwartewaal over alle ontwikkelingen op de hoogte. Het gebied ligt nu stil maar is officieel nog in gebruik. Dat verklaart ook de aanwezigheid van waarschuwingsborden die volgende de aannemerscombinatie te vergelijken zijn met huisregels voor de mensen die daar werk verrichten. Het storten van bagger ligt nu stil maar kan nog voortgang vinden zolang het recreatiegebied nog niet officieel in gebruik is genomen.

Alle aanwezige vertegenwoordigers en deskundigen lijken bereidwillig openheid van zaken en inzage in dossiers te geven. 

De expertmeeting nam online plaats in verband met Corona.