Expertmeeting ‘Plas van Heenvliet’

De plas van Heenvliet is ontstaan in de jaren 70/80 tijdens grootschalige winning van zand dat nodig was bij de aanleg en het onderhoud van infrastructuur in de regio Rotterdam. Na de periode van zandwinning is de afgraving een waterplas geworden en is er al enige tijd sprake van een herinrichting van het gebied voor recreatief gebruik.

De bodemkwaliteit is gemeten en uit het onderzoeksrapport kwam voort dat er geen risico door vervuiling voor recreanten zou zijn. De bodemkwaliteit van de plas zou wel sporen van vervuiling bevatten maar die hebben volgens het bodemonderzoek geen negatief effect.

Morgenavond vind er via Zoom, corona veilig, een expertmeeting plaats waarbij het rapport van het RIVM over de thermisch gereinigde grond besproken zal worden. Gemeente Brielle zegt hier het volgende over;

” Centraal in de bijeenkomst staat de situatie en vragen die er leven rond de Plas van Heenvliet en de verontreinigde thermisch gereinigde grond. Graag beantwoorden de aanwezige experts uw vragen. De aanwezige expertorganisaties zijn het RIVM, DCMR Milieudienst Rijnmond, GGD Rotterdam-Rijnmond, Waterschap Hollandse Delta en Gemeente Brielle.”

Belangstellende hebben zich voor de meeting aan kunnen melden via de website van gemeente Brielle.