Wanneer meldt je kindermishandeling?

Van 16 tot en met 22 november is het de week tegen kindermishandeling. Maar wanneer spreek je van mishandeling en als je vermoedens hebt, hoe ga je daar dan mee om?

HUISELIJKE KRING

Kindermishandeling gebeurt vaak in huiselijke kring, waarbij elk gedrag van een volwassene waardoor het kind schade kan oplopen, of niet beschermd wordt onder mishandeling valt. Dit kan bewust maar ook onbewust gedaan worden. Soms door iets te doen, soms door juist iets niet te doen.

VORMEN VAN MISHANDELING

Het komt vaak voor dat meerdere manieren waarop het kind tekort gedaan wordt samenvallen. Behalve fysieke mishandeling kan er ook sprake zijn van verbaal geweld, verwaarlozing, misbruik of getuige zijn van partnergeweld. Ook het emotioneel of fysiek in ( loyaliteits )conflict gebracht worden tussen twee ouders in een scheiding valt onder mishandeling.

De meeste ouders of verzorgers mishandelen niet met opzet soms zijn ouders zich niet goed bewust van wat een kind nodig heeft of heeft de ouder of verzorger zelf problemen waar ze niet zonder hulp uitkomen.

OOK BUITENSHUIS

Ook buitenshuis kan een kind worden mishandeld. Door een persoon die het kind vertrouwd of waarvan het kind op een of andere manier afhankelijk is. Dat kunnen overige familieleden zijn, of volwassen vrienden en kennissen maar ook buren, leraren, of bijvoorbeeld een trainer van een sportclub.

DE WET

In de Wet op de Jeugdzorg wordt kindermishandeling als volgt omschreven: “Kindermishandeling is elke vorm van een voor een minderjarige bedreigende of gewelddadige interactie van fysieke, psychische of seksuele aard, die de ouders of andere personen ten opzichte van wie de minderjarige in een relatie van afhankelijkheid of van onvrijheid staat, actief of passief, opdringen waardoor ernstige schade wordt berokkend of dreigt te worden berokkend aan de minderjarige in de vorm van fysiek of psychisch letsel.”

HULP INSCHAKELEN

Bel voor advies met 0800-2000 0f chat anoniem via de site veiligthuis.nl

Kinderen kunnen voor hulp gratis bellen met de kindertelefoon: 0800-0432 of via de chat hun verhaal kwijt op de site van kindertelefoon.nl;

Voor professionals is er de meldcode, een protocol dat hen helpt op de juiste manier om te gaan binnen hun beroep en werkveld bij vermoedens van mishandeling.