Dorpshart Zwartewaal verandert komende jaren ingrijpend

Al in 2017 werd er voorzichtig een start gemaakt om de gebiedsvisie van de gemeente Brielle met de inwoners van Zwartewaal te bespreken. Het plan om het gebied aan de Christinalaan te ontwikkelen tot dorpshart ging daarmee van start. 

Vandaag is de ontwikkeling al ver gevorderd. Samen met de klankbordgroep bestaande uit bewoners van Zwartewaal, gemeente Brielle en projectontwikkelaars is er op 28 januari uit drie ontwerpen gekozen voor de herinrichting van het gebied. 

De gemeenteraad hield daarbij rekening met het advies vanuit de klankbordgroep.

Voor het dorpscentrum de Gaffelaar en nabij gelegen openbare basisschool ‘t Want betekent dit dat zij een nieuw onderkomen krijgen. De ontwerpen voor de nieuwbouw voor het dorpshuis, de school maar ook een sportaccommodatie en commercieel gebied zullen naar verwachting medio februari 2021 klaar zijn.  

Wanneer er gestart wordt aan werkzaamheden om het nieuwe dorpshart in Zwartewaal te creëren is nog niet bekend. 

Het komende half jaar zal in het teken staan van het ontwerpen van de voorzieningen en zal de procedure van het bestemmingsplan worden opgestart. De gemeente blijft in gesprek met de klankbordgroep, onder andere over de groenvoorziening. 

Er is in Zwartewaal een tekort aan parkeerplaatsen. Samen met een stedenbouwkundige wordt bekeken of er meer parkeerplaatsen dan de norm kunnen worden aangelegd om de parkeerdruk op het dorp te ontlasten.